ROSENMETODEN

Rosenmetoden har utvecklats av sjukgymnasten Marion Rosen. Rosenmetoden är en lyhörd kroppsbehandling. Behandlingen sker på massagebänk, men terapeuten masserar inte utan håller eller trycker på de spända musklerna för att ge dem möjlighet att ”minnas” sitt avspända läge. På så sätt kan du själv bli medveten om hur du håller i din kropp och var du spänner dig och du får en fysisk påminnelse om att du har möjlighet att slappna av. Denna avslappning sker omedvetet och känns som att kroppen blev lättare och det blev lättare att andas.
Om du aldrig riktigt känt dina spänningar så vet du inte vilka begränsningar de utsätter dig för. Du vet då inte heller vilka möjligheter du skulle ha om du inte hade dina spänningar.

Vart efter livet formar oss lär vi oss att hålla i våra känsloreaktioner. Kanske fostras vi i att inte bli arga, inte gråta eller i att inte vara för glada och uppspelta. Den övervakande rollen tar vi sedan över själva och genom att spänna oss klarar vi att hålla masken. Men det som en gång var ett sätt att hantera omvärlden kan lätt göra oss begränsade och avstängda. Mest kanske vi märker det som muskelsmärta och psykosomatiska symtom.
Rosenmetoden kan handla om att tillåta sig att känna gamla känslor som inte fick utrymme när något hände. Rosenmetoden kan också handla om att sluta övervaka sig själv, att tillåta sig att vara den man är och att respektera sina egna känslor.