SAMTAL

Psykosyntes, en samtalsterapi för känslor, tankar, själ och kropp.

Vi har alla en historia som format oss på gott och ont. Vi har också en kreativ potential och för att nå den fullt ut kanske vi behöver lämna beteenden och gamla mönster som inte tjänar oss längre. Psykosyntesen har redskap för detta. 

I terapin utgår vi ifrån dina behov och tar hand om det som är just nu. Vi har också möjlighet att utforska historian och tidigare upplevelser, om det behövs, för att hitta ursprunget till de mönster som inte gagnar oss längre. 

Psykosyntesen använder sig av samtal, visualisering, symbolarbete, gestalt, rita, skriva och tar även stor hänsyn till hur kroppen mår.

Är du nyfiken på dig själv?
Är det något som stör dig, dina relationer, ditt arbete, din hälsa?
Livets stora frågor, vardagens funderingar, stort och smått och allt där emellan. Här finns utrymme att reda i dina tankar och känslor.